Medlemsmöte – Sanningens dödgrävare, om oredlighet i forskning

2016-11-17 19:00-21:00
Locus Medicus Lundensis, Tunavägen 5, 22362 Lund + Google Maps

Holger Luthman, professor och medlem i centrala etikprövningsnämndens expertgrupp föreläser om oredlighet i forskning.

Efter föredraget serveras lättare mat och dryck.

Anmälan senast 15/11, via formuläret nedan.