Årsmöte – Tarmbakterier, från intensivvård till butikshylla

2016-09-07 19:00-21:00
Locus Medicus Lundensis, Tunavägen 5, 22362 Lund + Google Maps

Läkaresällskapets årsmöte. Avgående ordförande Bengt Jeppsson håller föredrag, ”Tarmbakterier – från intensivvård till butikshylla”.

Anmälan via hemsidan senast 5/9.