Medlemsmöte: Anna-Greta Crafoords pris

2017-04-06 19:00-21:00
Locus Medicus Lundensis, Tunavägen 5, 22362 Lund + Google Maps

Medlemsmöte

2017-05-11 19:00-21:00
Locus Medicus Lundensis, Tunavägen 5, 22362 Lund + Google Maps

Gemensamt möte med Kungliga Fysiografiska sällskapet.