Deadline resestipendier 2017

2017-01-15

Resestipendiefonden, som stöder forskning och utbildning inom Läkaresällskapet i Lund, främst genom utdelning av bidrag till studieresor inom Sverige och utrikes, eller till vetenskaplig undersökning. Stipendier ges till alla discipliner. Speciellt utrymme finns inom ämnena Neurologi, Transfusionsmedicin (Bengt Löws fond) samt Anestesi (Eric Nilssons fond).

Sista ansökningsdag Anna-Greta Crafoords pris

2017-01-15

Priset avser att premiera avhandlingsarbete framlagt under 2016 vid Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. Läkaresällskapet i Lund inbjuder prefekter, ställföreträdande prefekter för forskning och forskarutbildning, sektionschefer eller motsvarande, att föreslå pristagare till årets Anna-Greta Crafoord-pris.

Fem avhandlingskopior samt fem kopior på nomineringsbrev skickas eller lämnas på BMC reception, Sölvegatan 19, 223 62 Lund senast den 15 januari 2017. Nomineringsbrevet skall också skickas per e-post till vice sekreteraren med namn på den nominerade som titel.

http://www.lil.lu.se/anna-greta-crafoords/

Medlemsmöte

2017-02-09 19:00-21:00
Locus Medicus Lundensis, Tunavägen 5, 22362 Lund + Google Maps

Susanne Lundin föreläser om illegala och förfalskade läkemedel.

Deadline läkarstudentstipendier VT2017

2017-02-15

Medlemsmöte: Anna-Greta Crafoords pris

2017-04-06 19:00-21:00
Locus Medicus Lundensis, Tunavägen 5, 22362 Lund + Google Maps

Medlemsmöte

2017-05-11 19:00-21:00
Locus Medicus Lundensis, Tunavägen 5, 22362 Lund + Google Maps

Gemensamt möte med Kungliga Fysiografiska sällskapet.